ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาชี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2562

          นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานสัมมนา "Economic Forum for SME & Client Sharing Proposal" จัดโดย EXIM BANK เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 สามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนธุรกิจต่อไป ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้