ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวนเดือนธันวาคม 2561

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 24 ธันวาคม 2561เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้ 

          - ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 1 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
          - ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 4 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
          - ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 16 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

          หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Large Cap Index ได้แก่ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)
          หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Mid Cap Index ได้แก่ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS), บมจ. โอสถสภา (OSP), บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)
          หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Shariah Index ได้แก่ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR), ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK), บมจ. ซีโอแอล (COL),บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE), บมจ. หาดทิพย์ (HTC), บมจ. เจ มาร์ท (JMART), บมจ. สายการบินนกแอร์ (NOK), บมจ. ณุศาศิริ (NUSA), บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR), บมจ. โอสถสภา(OSP), บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9), บมจ. พรีบิลท์ (PREB), บมจ. โรงพยาบาลราชธานี (RJH), บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC), บมจ. ศุภาลัย (SPALI) และ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER)
          รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เข้าใหม่และคัดออก รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์www.ftse.com/products/indices/set และ https://www.set.or.th/th/products/index/ftse_set_p1.html 
          การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2562