ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดดวงตา “คนตาบอด” ด้วยเทคโนโลยี และหัวใจ กับกิจกรรม “รีด ฟอร์ เดอะ ไบลนด์” ให้ทุกการได้ยินคือการพัฒนา

          "ดวงตา" เป็นอวัยวะที่สำคัญ และจำเป็นในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะ และความคิดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนังสือ หรือผ่านการมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว ท่านเคยคิดไหมว่า หากวันหนึ่งตาเรามองไม่เห็น เราจะเป็นอย่างไร และจะรับมือกับสถานการณ์ เมื่อตาไร้ซึ่งการมองเห็น หรือที่เรียกว่าพิการทางสายตา ได้อย่างไร จากสถิติจำนวนผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย ปี 2560 พบว่า มีจำนวนสูงถึง 188,050 คน โดยเขาเหล่านี้ ไม่สามารถมองเห็น หรืออ่านในสิ่งที่ต้องการได้อย่างใจ จะทำอะไรก็คงลำบากมากขึ้น สิ่งที่พวกเขาต้องการคงจะเป็นเพียงความช่วยเหลือที่เพียงพอจากคนรอบข้าง
          นางสาวปฐมพร หันนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ต่อยอดในการช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมมากขึ้น ธนาคารซิตี้แบงก์จึงได้ใช้โอกาสเนื่องในวันชุมชนซิตี้ (Citi Global Community Day) จัดกิจกรรมอัดหนังสือเสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา โดยเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยเหลือให้ผู้พิการทางสายตามีทักษะ และความรู้ ผ่านทางการฟัง ซึ่งอาสาสมัครซิตี้ทุกคนสามารถสร้างหนังสือเสียงได้ง่ายๆ โดยทำการเลือกหนังสือและอัดเสียง ผ่านแอปพลิเคชัน "Read for the blind" โดยภายในแอปพลิเคชัน รวบรวมหนังสือน่าสนใจสูงถึง 14 หมวด หรือราว 36,198 เล่ม ไม่ว่าจะเป็นนิทาน หนังสือเรียน หนังสือความรู้เรื่องการเงิน ตลอดจนเกร็ดความรู้ ปกิณกะทั่วไป
          กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปิดมุมมองให้ทุกคนเข้าใจว่า ความพิการทางร่างกายไม่ใช่สิ่งที่จำกัดความสามารถของบุคคลได้ การสร้างสื่อการเรียนรู้ ที่ให้ผู้พิการทางสายตาสามารถก้าวผ่านข้อจำกัดดังกล่าวได้จึงมีความหมาย และมีคุณค่ามาก เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่พวกเขา ยังเป็นการสร้างสังคมที่เปิดกว้าง และเสมอภาค ให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งกิจกรรม ที่เป็นดั่งสะพานที่อาสาสมัครซิตี้ช่วยกันสร้างขึ้น เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลถึงผู้พิการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดและพัฒนาศักยภาพ และทักษะต่างๆ ให้กลุ่มผู้พิการทางสายตา สามารถมีความรู้ประกอบอาชีพได้ ดั่งคนทั่วไป ได้ในอนาคต
          ด้าน นางสาวอรณัส เติมเศรษฐเจริญ Consumer Analyst ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และอาสาสมัครซิตี้ กล่าวว่า ทุกวันนี้การให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ยังไม่เพียงพอ และเท่าทันต่อความต้องการ กิจกรรม "Read for the blind" ที่ธนาคารซิตี้แบงก์จัดขึ้น จึงเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคน ได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการอ่าน สำหรับผู้พิการทางสายตาอย่างแท้จริง ซึ่งจากที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เลือกอ่านหนังสือหรือบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว เพราะกลุ่มผู้พิการทางสายตาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็น รวมถึงหนังสือภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นนิทาน หรือบทความต่างๆ เนื่องจากภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน 
          การยอมรับ และความเท่าเทียม เป็นสิ่งที่ผู้พิการทางสายตาต้องการจากคนในสังคม เพราะพวกเขาก็คือส่วนหนึ่งในสังคม และควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกับเราทุกคน ถึงเขาจะพิการแต่ก็ควรจะสามารถดำรงชีวิตเหมือนคนปกติได้ การอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตามองว่าจะอาจจะเป็นก้าวเล็กๆ แต่เป็นก้าวที่สำคัญในการทำให้การได้ยินของเขาคือการพัฒนาทักษะไปพร้อมๆ กัน
          สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย หรือ www.citibank.co.th

          เกี่ยวกับ "ซิตี้"
          ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com | ทวิตเตอร์: @Citi | ยูทูป: www.youtube.com/citi | บล็อก: http://new.citi.com | เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/citi | ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi