ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “กรุงไทย” เยี่ยมชมการดำเนินงานจริงโครงงาน “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 12

          ทีมผู้บริหารจากธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยโค้ชผู้เชี่ยวชาญ เยี่ยมชมการดำเนินโครงงานที่ช่วยพลิกฟื้นชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. เพื่อติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 15 ทีม ในโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปีที่ 12