ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บสย. ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการ Big Brother (Season 2)

          นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลสำเร็จการดำเนินโครงการ Big Brother (Season 2) และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตร ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในฐานะบริษัทน้อง จำนวน 123 ราย โดยมีบริษัทชั้นนำของประเทศ มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกในฐานะบริษัทพี่เลี้ยง จำนวน 29 บริษัท ครอบคลุมภาคการผลิต และภาคบริการ ตลอดจนกลุ่มสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี บริษัทที่เข้าร่วมบ่มเพาะกับโครงการฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจมากกว่า 1,500 ล้านบาท งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเอมรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ