ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็นพีพีจี จัดงาน “NPPG Business Outlook 2019”

          เนื่องด้วย บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆและผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน จะจัดงาน "NPPG Business Outlook 2019" เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ความเคลื่อนไหว ประจำไตรมาส 3/2561 และทิศทางธุรกิจของบริษัทในปี 2562
          โดยผู้บริหารที่จะนำเสนอข้อมูล คือ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องอโศก 2 โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอมินัล 21 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สุขุมวิท) โดยมีกำหนดการดังนี้
          09.30 - 10.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
          10.30 - 10.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้บริหาร สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ 
          10.35 - 11.35 น. เริ่มงาน "NPPG Business Outlook 2019" 
          11.35 – 11.40 น. ผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกัน 
          11.40 – 12.00 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน และนักวิเคราะห์ // สิ้นสุดพิธีการ