ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.ล.ต. จัดแถลงข่าวและประกาศเจตนารมณ์ โครงการ “บริษัทเกษียณสุข”

          ก.ล.ต. ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานงานแถลงข่าวและประกาศเจตนารมณ์ โครงการ "บริษัทเกษียณสุข" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียน 9.00 – 9.30 น.) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี