ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: FLOYD เข้าร่วมงานสัมมนา “INNOCON BANGKOK 2018”

          บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ส่งทีมวิศวกรเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ในงาน "INNOCON BANGKOK 2018" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ Building Information management (BIM) เพื่อใช้ในงานออกแบบ งานวิศวกรรมและงานก่อสร้าง โดยจะช่วยในการประหยัดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม พร้อมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบกอบการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยยกระดับการแข่งขันในระดับสากลได้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้