ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วีซ่า ประกาศกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในการชำระเงิน เสริมความพร้อมประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

          ความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักสำหรับผู้บริโภคชาวไทย ในการตัดสินใจทดลองใช้นวัตกรรมชำระเงิน
 
          วีซ่า บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในรูปแบบดิจิตอลระดับโลก ประกาศโรดแมปเสริมสร้างสักยภาพความปลอดภัยในการชำระเงินของประเทศไทยในอนาคต (Future of Security Roadmap for Thailand) เพื่อเป็นแนวทางและแผนการทำงานในอีก 3 ปี ข้างหน้า
          โดยโรดแมปของวีซ่า มุ่งเน้นในแผนงานที่จะช่วยให้พัฒนาการด้านความปลอดภัยเดินหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีและรูปแบบการชำระเงินที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการความปลอดภัยที่สำคัญ ได้แก่
          - ลดความสำคัญของข้อมูลลง ด้วยการเอาข้อมูลที่สำคัญออกจากระบบนิเวศทั้งหมดและทำให้ข้อมูลที่โจรกรรมไปไร้ประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อ
          - เสริมมาตรการป้องกันเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดของบัญชี
          - ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ด้วยการตรวจจับการโจรกรรมก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง และเพิ่มความมั่นใจในการอนุมัติยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
          - รวมพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตร เจ้าของบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างผู้ให้บริการและร้านค้า ให้มีบทบาทในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกมิติของระบบการชำระเงิน
          สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า "เรารู้สึกภูมิใจที่ได้แถลงโรดแมปเสริมสร้างศักยภาพการรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินให้แก่ประเทศไทยในอนาคต การเสริมความปลอดภัยในระบบนิเวศเชิงพาณิชย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเครือข่ายการชำระเงิน ผู้บริโภค ธนาคาร และหน่วยงานภาครัฐ ในขณะที่เทคโนโลยีเอื้อให้เกิดนวัตกรรมในการชำระและรับเงินในรูปแบบใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เราต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความสำคัญกับการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้เท่าเทียมกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการชำระเงิน"
          การแถลงโรดแมปในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบบการชำระเงินในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนที่เข้ามาเพิ่มประสบการณ์การชำระเงินให้กับผู้บริโภค โดยผลจากการสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคของวีซ่า ชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยยังคงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสองในสามของผู้ทำแบบสำรวจ (67 เปอร์เซ็นต์) กังวลเรื่องความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาเมื่อต้องทำการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน[1]
          นอกจากนั้น ผู้บริโภคชาวไทยระบุถึงสามเหตุผลหลักที่พวกเขากังวลมากที่สุดในการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อชำระเงิน ได้แก่ กลัวว่าสมาร์ทโฟนจะถูกขโมยหรือหล่นหาย กลัวว่าจะถูกโจรกรรมข้อมูล และกลัวโดนติดตั้งมัลแวร์หรือไวรัสบนสมาร์ทโฟนของพวกเขา
          วีซ่าได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการเงิน ร้านค้า ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย และเจ้าของบัญชี ในการเสริมความปลอดภัยในการชำระเงิน โรดแมปการรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินของประเทศไทยในอนาคตของวีซ่า (Future of Security Roadmap for Thailand) คือผลลัพธ์จากการประชุม ปรึกษาหารือ และการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม เพื่อจัดทำเป็นแผนแม่บทสำหรับการรักษาความปลอดภัยของการชำระเงินในประเทศไทย
          นอกจากนี้ วีซ่ายังได้มีการทำโรดแมปในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบนิเวศเชิงพาณิชย์ในระดับสากล ทั้งนี้ยังได้ทำงานควบคู่กันไปกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อปรับมาตรการความปลอดภัยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          เกี่ยวกับวีซ่า
          Visa Inc. (NYSE:V) เป็นผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก ภารกิจของเราคือการเชื่อมโยงโลกผ่านเครือข่ายนวัตกรรมการชำระเงินที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยมากที่สุด ช่วยให้ผู้บริโภค ธุรกิจต่างๆ และเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตได้ VisaNet (วีซ่าเน็ต) ซึ่งเป็นเครือข่ายประมวลผลระดับโลกที่ทันสมัยของเราให้บริการชำระเงินที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั่วโลก และมีความสามารถในการจัดการธุรกรรมมากกว่า 65,000 รายการต่อวินาที บริษัทมีความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของการค้าที่เชื่อมโยงโดยอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ และเป็นแรงผลักดันความฝันในการสร้างสังคมไร้เงินสดในอนาคตสำหรับทุกคนและทุกสถานที่ ในขณะที่โลกเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล วีซ่าจะใช้แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ พนักงาน เครือข่ายและขอบเขตธุรกิจของเรา ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพาณิชย์ในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จาก About Visa และ visacorporate.tumblr.com และ @VisaNews
 
          [1] ผลจากการสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภค ของวีซ่า ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 4,000 รายในอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียดนาม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560