ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: PTTOR รับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2018

          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธาน มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2018 แก่ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 (Thailand Friendly Design Expo 2018) ในโอกาสที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความร่วมมือในการออกแบบสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้เป็นไปตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ให้มีความสะดวก และปลอดภัยในการเข้าถึงและการใช้งานของทุก ๆ พื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้กับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกเงื่อนไขของสภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ทุพพลภาพ คนชรา สตรีมีครรภ์ เด็ก หรือแม้แต่ผู้บริโภคทั่วไป ภายใต้แนวคิด Care & Safety for All โดยการปรับองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station อาทิ ที่จอดรถ ห้องน้ำพิเศษ ทางลาดสำหรับรถเข็นเชื่อมต่อทุกอาคารและทุกพื้นที่ กล้องวงจรปิด ปุ่มกดแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการออกแบบและจัดทำป้ายสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ตำแหน่งของจุดใช้งานต่าง ๆ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
          ปัจจุบัน มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่เป็นรูปแบบ Friendly Design แล้วทั้งสิ้นกว่า 300 สถานี บนเส้นทางสายหลัก ซึ่ง PTTOR ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้อยู่ในรูปแบบ Friendly Design เพิ่มขึ้นเป็น 400 สถานี ภายในปี 2561เพื่อส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างแท้จริงและยั่งยืน