ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ จีนเข้าพบปลัด กษ.

          นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายเซวี่ย หวา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) ประจำมณฑลซานซี และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือด้านการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์