ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ครบรอบหนึ่งปีความร่วมมือระหว่างเฮงเค็ลและพลาสติกแบงก์เพื่อแก้ไขปัญหาพลาสติกในทะเล และสร้างรายได้ให้ชุมชนที่ยากจน

          เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่เฮงเค็ลได้ร่วมมือกับพลาสติกแบงก์ ในการก่อตั้งศูนย์รับซื้อพลาสติก 3 แห่งขึ้นในเฮติ และรวบรวมพลาสติกจากท้องทะเลแล้วมากกว่า 35 ตันจนถึงปัจจุบัน เฮงเค็ลยังได้ริเริ่มนำพลาสติกที่เก็บได้เหล่านั้น หรือที่เรียกว่า "โซเชียลพลาสติก" (Social Plastic) มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตบรรจุภัณฑ์มากมายเพื่อช่วยลดปัญหาขยะในมหาสมุทร 
          พลาสติกแบงก์ เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ซึ่งมุ่งลดขยะในมหาสมุทรและแม่น้ำลำคลอง โดยเฉพาะในประเทศที่ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการขยะ โดยมีรูปแบบคือชุมชนท้องถิ่นจะนำขยะพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้มาแลกเป็นเงิน สินค้า หรือบริการ ที่ศูนย์รับซื้อพลาสติก จึงช่วยสร้างโอกาสให้กับคนยากจน ภายใต้ความร่วมมือกับเฮงเค็ล พลาสติกแบงก์ได้สร้างศูนย์รับซื้อขยะพลาสติกขึ้นใหม่ 3 แห่งในเฮติ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้มีการรวบรวมพลาสติกแล้วมากกว่า 35 ตัน หรือเทียบเท่ากับขวดน้ำดื่มมากกว่า 1.2 ล้านขวด
          พลาสติกที่เก็บรวบรวบมาจะถูกคัดแยกและผ่านกระบวนการ ก่อนนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างคุณค่าเป็น "โซเชียลพลาสติก" ซึ่งสามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ ได้ โดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเฮงเค็ลได้เริ่มนำโซเชียลพลาสติกมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ครั้งแรกในการผลิตขวด 25,000 ใบสำหรับผลิตภัณฑ์ซักล้างและทำความสะอาด โดยในปี 2562 กลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและทำความสะอาด มีแผนจะเพิ่มการใช้โซเชียลพลาสติกให้มากขึ้นในสายผลิตภัณฑ์บางส่วน ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้วจะถือเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่ใช้โซเชียลพลาสติกมากที่สุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์รับซื้อพลาสติกแห่งใหม่เพิ่มเติม
          เดวิด แคทซ์ ซีอีโอ ของพลาสติกแบงก์ กล่าวว่า "พลาสติกแบงก์มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้โลกของเราดีขึ้น ความร่วมมือกับเฮงเค็ลถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จจากการทำงานเป็นพันธมิตร ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาขยะแบบองค์รวม และยังได้ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในโลกด้วยในขณะเดียวกัน"
          จากกลยุทธ์ในการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เฮงเค็ลได้ตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฮงเค็ลจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ ให้ได้ 100% ภายในปี 2568 (ยกเว้นบรรจุภัณฑ์กาวที่อาจไม่สามารถรีไซเคิลได้) และเพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวสำเร็จ เฮงเค็ลได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในหลากหลายอุตสาหกรรมและจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ นอกจากความร่วมมือกับพลาสติกแบงก์แล้ว เฮงเค็ลยังมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น "New Plastics Economy" ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์
          ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางและเป้าหมายด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเฮงเค็ล เข้าชมได้ที่ http://www.henkel.com/sustainability/positions/packaging 

          เกี่ยวกับเฮงเค็ล
          เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่สมดุลและหลากหลาย บริษัทฯ เป็นผู้นำในสามกลุ่มธุรกิจทั้งในธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค อันเป็นผลมาจากแบรนด์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ธุรกิจเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ล (Adhesive Technologies) เป็นผู้นำในตลาดกาวในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ (Laundry & Home Care and Beauty Care businesses) เฮงเค็ลเป็นผู้นำในหลายตลาดและประเภทผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เฮงเค็ลก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2419 และมีประวัติความสำเร็จอันยาวนานกว่า 140 ปี ในปี พ.ศ. 2560 เฮงเค็ลมียอดขายมากกว่า 2 หมื่นล้านยูโร และมีผลกำไรดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 3,500 ล้านยูโร แบรนด์ชั้นนำ 3 อันดับแรกของเฮงเค็ล คือ ล็อคไทท์ (กาว) ชวาร์สคอฟ (ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม) และเพอร์ซิล (ผงซักฟอก) มียอดขายรวมกัน 6,400 ล้านยูโร เฮงเค็ลมีพนักงานมากกว่า 53,000 คนทั่วโลก ซึ่งมีความหลากหลายและมีความมุ่งมั่น รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน และมีคุณค่าร่วมกัน ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับ เฮงเค็ลได้รับการยกย่องจากดัชนีและการจัดอันดับระหว่างประเทศต่างๆ หุ้นบุริมสิทธิของเฮงเค็ลจดทะเบียนอยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ DAX ของเยอรมนี ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมที่ www.henkel.com