ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดร้านกาชาดภายในงาน 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม

          ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดร้านกาชาดภายในงาน 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม โดยได้จัดร้านภายใต้แนวคิดที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ที่มีความหลากหลายของพืชพรรณ ธัญญาหาร สัตว์ป่า พันธุ์พืช เรียงร้อยสร้างสรรค์ส่งต่อความงดงามของแผ่นดินสู่สังคมที่สวยงาม โดยเล่าขานผ่านการออกแบบร้านและใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ลดการใช้วัสดุสังเคราะห์ ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ต้นไม้ และพันธุ์ไม้เมืองเหนือ สื่อถึงความงดงามของธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย ภายในร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช การให้ความรู้เรื่องพืช สอนวิธีการปลูก การดูแลบำรุงรักษา ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของนักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ไปจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากตะไคร้ต้น ผลิตภัณฑ์จากพืชสกุลมหาหงส์ เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรม Post & Share รับของที่ระลึกจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์