ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชน

          นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยภูมิทัศน์โดยรอบกระทรวงการคลัง ภายหลังการปรับปรุงสวนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การตีเส้นจราจรให้เกิดความชัดเจนเพื่อลดอุบัติเหตุ รวมถึงการกำหนดพื้นที่สร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ และบุคลากรของกระทรวงการคลัง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รอบของกระทรวง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561