ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดโครงการ “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์” (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดโครงการ "ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์" คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ทั้งข้าวสาร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสานและหัตถกรรม มาจัดเป็นกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สามารถเลือกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 12 มกราคม 2562 ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
          สั่งซื้อกระเช้าสินค้า ตั้งแต่ 10,0000.- บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
          โทรศัพท์ 0 2280 7506 
          มือถือ 06 2610 7842 
          Lind id : cpd.shop
          Facebook : coopmarket.cpd