ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บสย.-กรุงไทย ลุยขอนแก่น เยี่ยมลูกค้า “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”

          นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายประสัมพันธ์ และนายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 2 และรักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทย นายวราวุฒิ สิทธิยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นางวันดี ศรีมณฑล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Credit Product และผู้บริหารสาขาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งได้รับสินเชื่อและค้ำประกันฯ จากธนาคารกรุงไทยและ บสย.