ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ซีอีโอ จาก CPN คว้ารางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม และ JUBILE คว้ารางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ ใน SET Awards 2018

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2018 โดยนายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) สำหรับ บจ. ใน SET และนางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO Award) ขณะที่ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) รับรางวัล SET Award of Honor 
          นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประกาศผลรางวัล SET Awards 2018 มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้งสิ้น 21 บริษัท และ SET Award of Honor 1 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) 13 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 3 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 5 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 1 บริษัท 
          "ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2018 ทุกบริษัท รวมทั้งผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) สำหรับ บจ. ใน SET ได้แก่ นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) และรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO Award) ได้แก่ นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) ซึ่งผู้ได้รับรางวัลทุกรางวัลล้วนมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ สะท้อนถึงศักยภาพและความสามารถในการดำเนินงาน พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุน นอกจากนี้ ยังมีรางวัล SET Award of Honor ซึ่งมอบให้แก่ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) ที่สามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องด้านการให้บริการอนุพันธ์ตั้งแต่ปี 2016-2018 จนได้รับรางวัล SET Award of Honor" นายภากรกล่าว
          นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2018 กล่าวว่า ในส่วนของรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม บริษัทที่ได้รับรางวัล ได้แก่ บมจ. ปตท. (PTT) นวัตกรรม Integrated Pipeline Maintenance and Monitoring System ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านผลงานนวัตกรรมและด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรควบคู่กัน นอกจากนี้ รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน ธุรกรรมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน" 
          รางวัล SET Awards แบ่งเป็น 7 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม แบ่งเป็น Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award 2) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 3) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 4) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม 5) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม 6) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม และ 7) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน
1/2
          พิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2018 จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้สนใจติดตามรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setwards