ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มธ.จัดปาฐกถาพิเศษ Nobel Laureates : Bridges 2018

          ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ Mr.Uwe Morawetz, the Founding Chairman of International Peace Foundation (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงานปาฐกถาพิเศษ Nobel Laureates : Bridges 2018 โดยได้รับเกียรติจาก Prof. David J. Gross (ที่ 3 จากซ้าย) นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลปี ค.ศ. 2004 ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "The Many Frontiers of Physics" เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก มาพัฒนาการศึกษาและสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารบรรยายเรียนรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

          คำอธิบายภาพจากซ้าย
          1. รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
          2. ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มธ.
          3. Prof. David J. Gross นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลปี ค.ศ.2004
          4. Mr.Uwe Morawetz, the Founding Chairman of International Peace Foundation
          5. รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มธ.
          6. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ