ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เร่งเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 รองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 30 คน ณ หจก.ชลบุรี เมทัล อ.หนองแค จ.สระบุรี http://www.dsd.go.th/saraburi/Region/ShowACT/47558?region_id=54