ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

จี แคปปิตอล จัดงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (memorandum of Understanding) ระหว่างบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท 9F International Holding PTE.LTD

          บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (GCAP) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว รถแทรกเตอร์ เป็นต้น ทั้งที่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่และเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้แล้ว การให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อประเภทอื่นๆ 
          เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (memorandum of Understanding) ระหว่างบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท 9F International Holding PTE.LTD 
          ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30น. ณ ห้องพิมานแมน ชั้น2 โรงแรมอนันตรา สยาม-กรุงเทพฯ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)