ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วารสารศาสตร์ฯ มธ. ชวนร่วมฟัง “JC DNA TALK”

          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชวน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน "JC V R Connected" ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์ฯ ปีที่ 64 ภายในงานจะได้พบกับ การจัดแสดงนิทรรศการ "Hall of Fame" จัดแสดงผลงานต่างๆ ของนักศึกษาและอาจารย์ กิจกรรมมอบรางวัล รวมถึงและกิจกรรม "JC DNA TALK" การทอล์คโดยศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงในวงการสื่อสารมวลชนหลากหลายแขนง อาทิ คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) คุณนพดล ศรีเกียรติขจร ประธานกรรมการบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี (ท้อฟฟี่) VP Content Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คุณอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการบริหาร The Momentum ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารปฏิบัติการมีเดียเซ็นเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. (ศูนย์รังสิต) ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่ www.jc.tu.ac.th