ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: CAT cyfence จัดสัมมนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์

          นางสาวกัณณิกา วรคามิน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำทีมงาน CAT cyfence จัดสัมมนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อยกระดับการดำเนินงานโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรองข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบ สอดรับกับกฎหมายและมาตรฐานสากลในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมในการดำเนินงานให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล โดยมี นายไพบูลย์ แก้วเพทาย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ และนายพายัพ ไตรยวงค์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ CAT เมื่อเร็ว ๆ นี้