ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าออกหน่วยบริการประชาชน และสร้างการรับรู้ ตามโครงการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร

          โดยร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ทา
          ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชนสร้างการรับรู้ตามโครงการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร โดยร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยหน่วยงานราชการ ในจังหวัดลำพูน บริการของภาครัฐไปให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง โอกาสนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ให้คำแนะนำ/ปรึกษา ด้านการฝึกฝีมือแรงงาน ลงทะเบียนรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาธิตอาชีพ การทำพวงกุญแจจากเครื่องหนัง และแจกกระเป๋าผ้าเป็นของที่ระลึก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลงานของผู้รับการฝึกจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน