ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: มนุษย์ศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จัด ” HOSO Open House” 2019

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดงาน "เปิดบ้านมนุษยศาสตร์ฯวิชาการ : จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ ภายในงานจัดการเสวนาในหัวข้อ "จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น" นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ อาทิ การประกวดสุนทรพจน์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รวมทั้งการนำเสนอผลงาน "จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น"