ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.สระบุรี เร่งเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการ ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ย. 61 จำนวน 24 คน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ณ อบต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี