ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: วิศวกรรมศาสตร์ มธ. จัดงาน “มากกว่าวิศวกร” โชว์จุดเปลี่ยนอนาคต

          รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลาง) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ศิษย์เก่า และ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) (คนที่ 5 จากซ้าย) คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (คนที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมงานเปิดงาน Engineering and Beyond เป็นมากกว่าวิศวกร สะท้อนวิสัยทัศน์การสร้างวิศวกรรุ่นใหม่ พร้อมจัดกิจกรรม TSE Talks เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจจำนวนมาก
          ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ TSE ได้ที่ www.engr.tu.ac.th/ และ Facebook fanpage ของ TSE ที่ www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT

          รายชื่อบุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)
          1. ผศ.ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
          2. ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          3. รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
          4. รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          5. ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ศิษย์เก่า และ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
          6. คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ศิษย์เก่า และ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
          7. ผศ.ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร