ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รมช.กษ.วิวัฒน์ เปิดงาน “สู่ฝันของพ่อ สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่” วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี

          เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"สู่ฝันของพ่อ สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ในฐานะผู้แทนเลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี และนายวินัย เมฆดำ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธี ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและจัดแสดงผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี