ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: ทีม “ทากรันเนอร์” คว้า ถ้วย E -Sport จากนายกรัฐมนตรี

          นักศึกษาสาขาการสื่อสารบูรณาการ แขนงวิชาการสื่อสารการกีฬา ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขัน RBRU E-Sport ROV Championships ๒๐๑๘" ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เล่นเกม RoV หรือ Realm of Valor ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักทำงานเป็นทีม สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และที่สำคัญเป็นการฝึกทักษะหรือโชว์ศักยภาพสู่ความเป็นนักกีฬา E-Sport ทีมชาติในอนาคตต่อไป
          ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ เผยว่า การจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันที่มีความน่าสนใจมากซึ่งเราได้เปิดรับสมัครทั่วประเทศ และขอขอบคุณ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับกีฬา E – Sport ถือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งล่าสุดได้มีการจัดแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ นอกจากจัดการแข่งขันแล้วยังทำให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้ฝึกการจัดการแข่งขัน การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) เพื่อนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับนำไปใช้หลังสำเร็จการศึกษา