ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: EA รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2018

          คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ภายในงาน SET Sustainability Awards 2018 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศผลว่า EA ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยพิจารณาจากการที่ EA ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้