ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

หอการค้าไทย-จีนร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมต่างๆ รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและคณะ โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

          หอการค้าไทย-จีน ร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมต่างๆ จัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ จาง ชุนเสียน รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ หอประชุมหอการค้าไทย-จีน (กวงฮั่วตึ้ง) ชั้น 9 อาคารไทย ซี.ซี. โดยมี ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ คุณแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาวุฒิสภา ให้การรับรองและนำคณะเดินทางเยือนหอการค้าไทย-จีน
          นาย จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน กล่าวถึง หอการค้าไทย-จีนมีบทบาทในการแนะนำนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนไปลงทุนในประเทศจีน เราเตรียมจะลงทุนสร้างศูนย์ชาวจีนโพ้นทะเลไทย-จีน ในเขตนำร่องชาวจีนโพ้นทะเลเมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง ตามนโยบาย "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" นอกจากนี้ รัฐบาลไทยผลักดันโครงการ EEC และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุนต่างชาติ จึงมีผู้ประกอบการชาวจีนสนใจลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยมากมาย อนาคตเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-จีนจะก้าวหน้ายิ่งขึ้น
          ฯพณฯ จาง ชุนเสียน รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ได้กล่าวถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หลายรูปแบบที่พัฒนาต่อเนื่อง ปัจจุบันจีนเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งของไทยเป็นเวลา 5 ปี มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเยือนไทยมากที่สุด 7 ปี มีนักศึกษาจีนมาเรียนในไทยมากที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และจีนลงทุนในไทยมากที่สุดติดอันดับ 1ใน 3 ส่วนประเทศไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 3 ของจีนในกลุ่มอาเซียน และเป็นแหล่งสินค้าเกษตรรายใหญ่ที่สุดของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความสอดคล้องของนโยบาย "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" คือการช่วยให้ประเทศต่างๆ ตลอดแนวเส้นทางโดยเฉพาะมิตรประเทศอย่างประเทศไทยให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตรวดเร็วได้ทัน การพัฒนาของประเทศจีนกล่าวสรุปได้ใน 3 ประโยค คือ "ความสำเร็จยิ่งใหญ่ ความท้าทายยิ่งยวด อนาคตรุ่งโรจน์สดใส" ปีนี้เป็นวาระแห่งการครบรอบการปฏิรูปประเทศจีน 40 ปี ท่านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดมหกรรมสินค้านำเข้าจีนนานาชาติ ครั้งที่ 1 ย้ำชัดเจนว่า การเปิดประตูประเทศของจีนจะไม่มีวันปิดและจะยิ่งเปิดกว้าง ในอีก 5 ปีข้างหน้า จีนจะนำเข้าสินค้าจากอาเซียนสูงถึง 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้จีนยังส่งเสริมนักลงทุนจีนที่มีศักยภาพให้มาลงทุนในกลุ่มอาเซียน ในฐานะชาวจีนโพ้นทะเลในไทยมีข้อได้เปรียบการแบ่งปันผลประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจสูงมาก ขอต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมในโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้
          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชาวจีนโพ้นทะเลหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่ง ชาวจีนโพ้นทะเลมีส่วนสำคัญยิ่งในฐานะผู้สร้างมิตรภาพและความร่วมมือเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างมิตรประเทศทั้งสอง ชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมากเอาใจใส่ต่อการพัฒนาบ้านเกิด ให้การสนับสนุนการปฏิรูปประเทศจีนอย่างเต็มที่ รัฐบาลจีนระลึกถึงและขอบคุณความเสียสละ ช่วยเหลือของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยในช่วงประวัติศาสตร์ ทั้งนี้รัฐบาลจีนจะพัฒนากิจการและปกป้องผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย เพื่อสร้างสภาพการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในประเทศจีน