ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ

          นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย แถลงข่าวความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย วงเงินค้ำฯ 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ที่หลักประกันไม่เพียงพอ หรือขาดหลักประกัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน 3 ปีแรก ณ ห้องประชุม 1401 ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561