ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเชิงสะพาน จ.ราชบุรี

          นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านเชิงสะพาน ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่โดยทางกลุ่มฯ เป็นผู้จัดหาปัจจัย และผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้กับสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนู มีผลผลิตออกสู่ตลาดรวมกว่า 6,000 กิโลกรัมต่อเดือน โดยกลุ่มฯ เป็นผู้รวบรวม และจัดจำหน่ายผลผลิตให้กับสมาชิก ทั้งนี้กลุ่มฯ ยังได้ส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามาทำก้อนเชื้อเห็ดเพื่อจำหน่าย ทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมจากการทำก้อนเชื้อเห็ดเพื่อจำหน่ายอีกทางหนึ่งด้วย