ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ ร่วมเตรียมศักยภาพแรงงานหนุนทดลองทดสอบฯช่างท่อสุขภัณฑ์

          นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า "วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักพัฒนามาตรฐานและฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างท่อและข้อสอบภาคสุขภัณฑ์ ปรับปรุงใหม่ ระดับ 1 ทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ มีสถานประกอบกิจการด้านก่อสร้าง ส่งพนักงานเข้าร่วมดังนี้ บริษัท ฤทธา จำกัด บริษัท ว.ไชยา อินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด บริษัทกรีธา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และบริษัทไทยทาทา ซาโก จำกัด ในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน15 คน เพื่อปรับปรุงและให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนทันต่อการเจริญเติบโต ด้านที่อยู่ อาศัยในปัจจุบัน เพื่อความสมบูรณ์ของแบบทดสอบฯ ก่อนนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป