ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.พัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึก หลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 จำนวน 9 สาขาอาชีพ

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ ครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป เพื่อเข้ารับการฝึก หลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 สาขาอาชีพ รวมจำนวน 100 อัตรา ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้แก่แรงงานใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในวันเวลาราชการ สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 255 หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7468 2164 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th/phatthalung หรือ Facebook: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง