ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เข้าพบกองทุนฟิลลิป ประเทศฮ่องกง

          นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซทโปร เมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมทั้งนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER และคณะผู้บริหารนำเสนอข้อมูลที่ Phillip Securities (Hong Kong) ณ ประเทศฮ่องกง โดย Mr. Au Wing Kai, Aric (ที่ 6 จากขวา) Marketing Manager, Phillip Securities (Hong Kong) Limited และนายวิชา โตมานะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ