ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เวิลด์ ไอเดีย ติวเข้มเปิดสัมนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม รับจำนวนจำกัด

          บริษัท เวิลด์ ไอเดีย จำกัด เล็งเห็นความสำคัญด้านระบบท่อในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาทางวิศวกรรม ASME B 31.3 Process Piping Code การออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบท่อในกระบวนการ ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับมาตรฐานสากล หลักสูตร 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561
          เพราะระบบท่อในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จะประกอบด้วยเครือข่ายเส้นท่อจำนวนมากที่เชื่อมต่อกันเนื่องจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการลำเลียงขนส่งของ ไหลไปสู่อุปกรณ์การผลิตต่างๆ ของระบบในโรงงาน ถ้าการออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบ ต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นและอาจเป็นสาเหตุเบื้องตน ของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัท เวิลด์ ไอเดีย จำกัด นำโดย คุณดา-สุพนิดา คุณกิตติ โต้โผใหญ่ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาหลักสูตร ทางวิศวกรรม Process Piping System (ASME B 31.3) ระบบท่อในกระบวนการผลิต (ASME B 31.3) หลักสูตร 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ (Prince Palace Hotel) โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาบรรยายในครั้งนี้
          ด่วน!! รับจำนวนจำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : pnsmecontact@gmail.com, โทรศัพท์ 086-372-6583