ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: นิเทศ มรภ.รำไพฯ จัด สัมมนา “การสร้างภาพลักษณ์จันทบุรีสู่มหานครผลไม้

          สัมมนาฟรี การสร้างภาพลักษณ์จันทบุรีสู่มหานครผลไม้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยนักศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 4 จัดสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "บทบาทผู้ประกอบการกับการสร้างภาพลักษณ์จันทบุรีสู่มหานครผลไม้" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณอุกฤษณ์ วงษ์ทองสาลี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด คุณอุดม วรัญญูรัฐ ประธานวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันท์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และ คุณชิสาพัชญ์ ทะเลทอง ผู้ประกอบการทุเรียน จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น
          ทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวการสร้างภาพจันทบุรีสู่มหานครผลไม้ จะเกิดขึ้นวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี