ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “TMILL” คว้ารางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” ปี 2561

          นางสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ รับโล่ "รางวัลรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม" ในงานมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยใช้นวัตกรรมพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้