ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Beyond ผนึกกำลังร่วมกับ TNI จัดกิจกรรม CSR “GROWTH GOOD เติบโตสมวัย หัวใจพอเพียง”

          ความสุขเกิดขึ้นได้จากการแบ่งปัน มิตรภาพดีๆ เกิดขึ้นได้เมื่อเราร่วมแรงร่วมใจกัน บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตอาหารเสริม เข้าร่วมกิจกรรม CSR "Growth Good เติบโตสมวัยหัวใจพอเพียง" จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของเยาวชนสู่สังคมในอนาคต
ซึ่ง Beyond ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ เป็นอย่างมาก จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับ TNI ในการช่วยปรับพื้นที่ สร้างแปลงผัก ทาสีเครื่องเล่น อาคาร ทั้งนี้ทาง Beyond ยังได้ร่วมสนับสนุนในการสบทบทุน จำนวน 30,000 บาท พร้อมมุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ส่วนหนึ่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างเสริมทักษะพื้นฐาน และโอกาส ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี แก่เยาวชน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านชะวากยาว อ.บ้านนา จ.นครนายก
          สร้างแบรนด์อาหารเสริมขอรับคำปรึกษาฟรี 24 ชั่วโมง
          โทร. 063-247-8997 หรือ LINE@ : @BEYONDLAB
          WEBSITE: www.beyondlab.co.th