ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันอาหาร จับมือ สจล. เปิดหลักสูตร Food Biz DIY 17 ต.ค. นี้ ฟังเสวนาฟรี “แนวโน้มตลาดอาหารปี 2562”

          สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมงานเปิดตัวหลักสูตร Food Biz DIY (Food Business Do it Innovatively Yourself Programs) และลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรธุรกิจอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมรับฟังเสวนาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวโน้มตลาดอาหารปี2562" "การพัฒนาธุรกิจสู่ตลาดอาหารและ Medicare Food" และ"ข้อมูลล่าสุดตลาด Medicare Food" ในวันพุธที่ 17ต.ค. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอมรินทร์ ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร เชิงสะพานพระราม 8 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันอาหาร อธิการบดีสจล. และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. เป็นวิทยากร
          ผู้สนใจสอบถาม และสมัครเข้าร่วมฟังเสวนาฟรี ที่ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม โทร. 061 669 9811, 086 810 2546อีเมล pinyapat@nfi.or.th, kwanjit@nfi.or.th หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.nfi.or.th และ facebook fanpage : nfi smartclub ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการตอบกลับยืนยันที่นั่งแล้วเท่านั้น