ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: AKP รับรางวัล “Eco Factory” โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

          คุณวันชัย เหลืองวิริยะ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP รับรางวัล "Eco Factory" ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 "Eco Innovation Forum 2018" ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน) เพื่อส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ให้ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนของประเทศ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

          ข้อมูลบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 
          บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปูจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดสร้างโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายให้เป็นไปอย่างถูกวิธีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย