ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นักวิชาการด้านปรองดองสมานฉันท์ระดับโลก เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Collaborating with the Enemy”- เปลี่ยนศัตรูเป็นคู่คิด

          สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Scenario Thailand Foundation จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "Collaborating with the Enemy" (เปลี่ยนศัตรูเป็นคู่คิด) โดยมี อดัม คาเฮน (Adam Kahane) นักวิชาการด้านปรองดองสมานฉันท์ระดับโลก และเป็นผู้เขียนหนังสือ "Collaborating with the Enemy" ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้อ่านในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก 
          อดัม นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากมายในการรับมือกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติอย่างเช่น ประชาธิปไตย รวมทั้งเรื่องอาชีพการงาน หรือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาในชีวิตประจำวันในองค์กรและครอบครัว ปีเตอร์ เซงเก้ อาจารย์อาวุโส Massachusetts Institute of Technology ได้กล่าวถึงอดัมว่า"เป็นผู้อุทิศตนให้กับความท้าทายในทางปฏิบัติ โดยการช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และภายใต้การทำงานนี้เขาได้เผยให้เห็นซึ่งโอกาสที่จะเข้าใจและเรียนรู้อย่างง่ายดายและชัดเจน ตรงไปตรงมา โดยพลังอำนาจและพลังความรัก ซึ่งเป็นสองแกนหลักที่อธิบายถึงการเดินทางของชีวิตเราทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวม เพื่อตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว"
          อดัม คาเฮน เคยทำงานร่วมกับผู้บริหารจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่น่าสนใจ คือ ราเคล เซลายา อดีตเลขาธิการสันติภาพกัวเตมาลา ที่อดัมได้รวบรวมเรื่องราวของทีมวิชั่นกัวเตมาลา (Vision Guatemala) ไว้ในผลงานชื่อ "Power and Love" และได้ช่วย "ปลูกฝังและบ่มเพาะ ความฝันและอุดมคติ รวมทั้งให้ทั้งพลังและความหวังในการลงมือทำเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงสังคม"
          จากภาพการจับมือระหว่างผู้นำโลกในหลายประเทศ ทำให้เราเห็นแนวทางใหม่หรือวิธีการในการทำงานร่วมกันกับคนอื่น โดยลดความขัดแย้ง ร่วมทำงานอย่างสร้างสรรค์ เราจะสามารถจัดการหรือตกลงอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและขัดแย้งกัน ซึ่งเราพบว่ามีปัญหาและต้องการเปลี่ยนแปลง แต่เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยลำพังหรือทำงานเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนฝูงที่สนิทเท่านั้น การทำงานในชีวิตจริงเราต้องเจอสถานการณ์มากมายทั้งในเรื่องผู้คนและอุปสรรคต่างๆ ในรูปแบบการทำงาน เราจะสามารถวางแผนเปลี่ยนแนวความคิดในภาพรวม การทำงานร่วมกันกับคนอื่นเพื่อเปลี่ยนศัตรูเป็นคู่คิด เปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกับคนที่เราไม่เห็นด้วยหรือไม่ไว้วางใจ เราจะก้าวข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้อย่างไร อดัม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์มีคำแนะนำเหล่านี้ 
          งานสัมมนาจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ สำรองที่นั่งด่วนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ https://collaborating-with-the-enemy.eventbrite.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เบอร์โทร 02-218-3853-4 ( มีการแปลภาษา)