ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รพ.กรุงเทพพัทยา ขยายการบริการดูแลสุขภาพ เปิดคลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน

          โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ขยายการบริการดูแลสุขภาพสู่พื้นที่เกาะล้าน เปิดคลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน เพื่อดูแลประชาชนที่เกาะล้านอย่างทั่วถึง โดยมีแพทย์ประจำให้การรักษาโรคทั่วไป ฉีดวัคซีน ตรวจการตั้งครรภ์ ล้างแผล ทำแผล รวมถึงการออกใบรับรองแพทย์ พร้อมเรือพยาบาล "พัทซี" เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมายังฝั่ง เปิดให้บริการทุกวัน 8.00 – 17.00 น.
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน (หาดตาแหวน) ได้มีการจัดพิธีเปิดคลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน อย่างเป็นทางการ โดยมี นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา และคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน คุณสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ เอนสาร สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวพัทยา คุณบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน ร่วมตัดริบบิ้นเปิดคลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน อย่างเป็นทางการ
          โดยคลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน เป็นคลินิกสาขาที่ 3 ที่เปิดให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ให้บริการรักษาโรคทั่วไป ฉีดวัคซีน ตรวจเบาหวาน ตรวจการตั้งครรภ์ ล้างแผล ทำแผล รวมถึงการออกใบรับรองแพทย์ ซึ่งผู้รับบริการจะได้รับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พร้อมเรือพยาบาลพัทซีสามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมายังฝั่งในเวลาอันรวดเร็ว
          คลินิกกรุงเทพพัทยา สาขาเกาะล้าน เปิดให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนเกาะล้าน โดยมีแพทย์ประจำให้บริการตรวจรักษาทุกวัน และล่ามที่บริการ on call เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผู้ประสบเหตุทุกภาษา ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 0 3825 9979