ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “การแต่งงานในวัยเด็ก ภาวะจำยอม และสิทธิของเด็กผู้หญิง”

          องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายการทำงานของภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิเด็ก รวม 44 องค์กรในนาม เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล ภายใต้โครงการ "สัปดาห์เด็กผู้หญิงสากล International Day of Girls" ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2561 และใช้วาระพิเศษนี้ในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาการแต่งงานก่อนวัยอันควร การบังคับแต่งงานและการแต่งงานในเด็ก ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้เด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้พวกเธอบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนในอนาคตได้
          องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยและเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม เวทีเสวนาเด็กผู้หญิงสากล (Girls' s Rights Forum) หัวข้อ "การแต่งงานในวัยเด็ก ภาวะจำยอม และสิทธิของเด็กผู้หญิง" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้อง Chicken อาคาร E88 W-District โดยท่านสามารถตอบรับคำเชิญ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่นายกฤษดา ทัพรุ่ง โทรศัพท์ 094-262-6614