ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ธ.ออมสินแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุด “ทศมกษัตรา ราชจักรีวงศ์”

          นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายสุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอรเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุด "ทศมกษัตรา ราชจักรีวงศ์" เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระอัฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านต่างๆ โดยเฉพาะทรงมีพระวินัย ความอดทน ความกล้าหาญ และพระวินัยแห่งการออม มาร้อยเข้ากับบทเพลงที่เปี่ยมด้วยศรัทธา ซึ่งภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้จะฉายผ่านโรงภาพยนตร์เครือ เอสเอฟ เอ็กซ์ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 5–15 ตุลาคม 2561 ยังนำภาพพระราชกรณียกิจบางส่วนมาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี บริเวณลานหน้าโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 8 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561