ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “THAIDEN” (ไทยเด่น) ของเด่นต้องมี ของดีต้องซื้อฝาก “การสร้างสรรค์สินค้าดีและเด่น 77 จังหวัด ให้ตลาดจับตามอง ด้วยแนวคิด Product Hero”

          นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล หรือที่เรียกขานในชื่อย่อๆว่า"โครงการไทยเด่น" ได้ร่วมกันเฟ้นหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเด่นมีอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด จำนวน 3 รายต่อจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 231 ราย เพื่อเข้าร่วมการอบรมสร้างมุมมองและแนวคิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าให้มีความโดดด้วยแนวคิด Product Hero