ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: มุนษยศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จัดแคมเปญรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

          อาจารย์ธนวัฒน์ กันภัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เผยว่า การจัดแคมเปญรณรงค์ในครั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายจึงเชิญชวนทุกคนร่วมกันลดภาวะโลกร้อนทั้งนี้ได้ใช้ถุงผ้าของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันสถิติการใช้ถุงพลาสติกพบว่ามีการเพิ่มปริมาณขึ้นเฉลี่ยแล้ว 2 ล้านตันต่อปี และใช้เวลาย่อยสลาย กว่า 450 ปี
          ดังนั้น การใช้ถุงผ้าเป็นวิธีหนึ่งที่คณะมนุษยศาสตร์ฯใช้เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกภายในคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ นำปินโตใส่อาหาร ใช้แก้วน้ำที่ใช้ซ้ำได้ เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ท้ายนี้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝากให้สนใจและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ที่ Facebook : HUSO RBRU และร่วมติด #HUSOGREENU ใน Facebook และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ