ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: CPN คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุด 5 ปีซ้อน

          ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ มอบรางวัล "Thailand's Top Corporate Brands 2018" สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุด ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย 5 ปีซ้อน ให้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น โดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา เป็นตัวแทนรับมอบ และมี ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์, ดร.เอกก์ ภทรธนกุล, ศาสตราจารย์ ดร. กุณฑลี รื่นรมย์, รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์, ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ร่วมงานและร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เมื่อวันก่อน)
          ชื่อบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา
          1. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          2. ศาสตราจารย์ ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
          3. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
          4. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          5. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
          6. รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          7. ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการ สื่อในเครือผู้จัดการ