ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สัมมนาสัญจร “EEC คนไทย.. ได้อะไร” จ.ฉะเชิงเทรา

          สัมมนาสัญจร "EEC คนไทย.. ได้อะไร" จ.ฉะเชิงเทรา
          วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายนนี้ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
          ณ ห้องเทพราชแกรนด์ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา
          หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เชิญท่านร่วมฟังทิศทาง พลิกโฉม แปดริ้ว ในงานสัมมนาสัญจร "EEC คนไทย.. ได้อะไร" จังหวัดฉะเชิงเทรา
          ฟังปาฐกถาพิเศษ EEC ยุทธศาสตร์ชาติ สู่ Thailand 4.0 จากผู้วางนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
          รวมถึงวิทยากรจากภาคนโยบายที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน EEC ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและยังมีวิทยากรจากทั้งภาครัฐที่เป็นกำลังเสริม ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อการเกิดและเติบโตของ EEC
          พบกัน....วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายนนี้ เวลา 13.00 น.-16.00 น.
          ณ ห้องเทพราชแกรนด์ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา
          สำรองที่นั่งได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/eeccc
          ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
          หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 087 511 3381