ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: SUN ต้อนรับ สวทน.

          ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ และ ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะทำงาน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ KC Farm พร้อมชมโรงงาน ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างบริษัทต่างๆ ได้แก่ บริษัท เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ทีมงานฝ่ายผู้จัดหาวัตถุดิบบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้